©2014-2019, BỆNH VIỆN ĐA KHOA
ĐÔNG ÂU

Địa chỉ: Số 98 Mai Lão Bạng, thành phố Vinh, Nghệ An Lịch công tác